BON Almelo, BCN Almere en Zwolle

Wat is curatele?

Mensen die niet zelf voor hun financiële en persoonlijke zaken kunnen zorgen, hebben niet genoeg aan een bewindvoerder. Voor hen wordt dan een ‘curator’ aangesteld. De curator beslist over iemands geld, verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. Als je door een curator wordt begeleid, ben je onder curatele gesteld. Juridisch gezien ben je na het benoemen van een curator handelingsonbekwaam. Je mag dan – tenzij de rechter anders beslist – zelf geen beslissingen nemen over financiële en persoonlijke zaken. Dit doet de curator voor je.
De rechter beslist of er sprake is van een geestelijke stoornis, verkwisting of verslaving.

Een curator doet voor geldzaken ongeveer hetzelfde als een bewindvoerder. Wat een curator anders maakt, is dat hij/zij óók beslist over zaken als wonen, begeleiding en zorg. De curator is dan ‘jouw stem’ en moet - net als een bewindvoerder altijd doen wat het beste is voor jou als cliënt.

Curator nodig? Kies een professional. Dat is een hele zorg minder.

Verschillende mensen kunnen een aanvraag tot curatele doen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

BON Almelo en BCN Almere en BCN Zwolle kunnen zorgen voor bewindvoering, curatele en mentorschap.


Een curator regelt de financiële en persoonlijke zaken van iemand die onder curatele is gesteld.

Bel of mail ons als je meer wilt weten over curatele.