BON Almelo, BCN Almere en Zwolle

Financieel beheer en zorg

We zijn een laagdrempelige organisatie voor financieel beheer met vaste aanspreekpunten per cliënt voor bewindvoering, curatele en mentorschap.

We zijn er voor mensen die zelfstandig geen of moeilijk financiële beslissingen kunnen nemen. Dat betekent dat we zo veel mogelijk zaken overnemen in het proces van intake, aanvragen bewind, invullen van formulieren tot en met het daadwerkelijke beheer van de financiën. Het traject is voor de cliënten overzichtelijk omschreven op de pagina ‘wat is bewindvoering’ en wordt uitgelegd in het filmpje.

Wilt u meer weten over financieel beheer of het doorverwijzen van cliënten? Neem dan contact op met een van onze vestigingen.

Taken van zorg

Taken van zorg bij curatele en mentorschap

We helpen mensen om te bepalen welke zorg/begeleiding passend is. Daarnaast bereiden we belangrijke gesprekken over de zorg, zoals het bespreken van een behandel- en/of zorgplan,  voor. We nemen de adviezen uit deze gesprekken zo veel mogelijk over. Denk daarbij aan beslissingen over het al dan niet zelfstandig blijven wonen of het ondergaan van een medische ingreep. Een curator neemt daarnaast ook het financieel beheer over. Zowel een mentor als een curator volgen uiteraard zo veel mogelijk de wens van de cliënt. Bij curatele is de cliënt echter handelingsonbekwaam en wordt de verhouding wat anders. De curator heeft namelijk de bevoegdheid iemand op te leggen om een bepaalde behandeling te ondergaan.