BON Almelo, BCN Almere en Zwolle

Bewindvoering: geldproblemen oplossen

Geldproblemen kunnen ontstaan door allerlei oorzaken, zoals verlies van een baan, scheiding, etc. Een bewindvoerder neemt de regie over en begeleidt betrokkene naar een gezonde financiële situatie.

Bewindvoering wordt in veel situaties toegepast, ook als het gaat om bijvoorbeeld mensen die te kampen hebben met een verslaving of dementie. Mensen met uiteenlopende problematiek kunnen bij BON Almelo en BCN Zwolle en Almere terecht.

Hoe de achtergrond ook is, we zijn er voor iedere cliënt. We zorgen voor stabiliteit en pakken de schulden aan tijdens het bewind. Dit proces kost tijd en daarover zijn we helder naar onze cliënten. Met een duidelijke uitleg wat er van hen verwacht wordt. We blijven monitoren en houden de regie. Ook als het bewind wordt afgebouwd, zijn we altijd bereikbaar voor ondersteuning.


Voor professionals

Problematische schulden

Behalve voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking waarvoor bewind nodig is, kan een bewind ook worden ingezet om een situatie met problematische schulden aan te pakken. Omdat er per gemeente andere regelingen en voorzieningen zijn, kijken we per situatie waar iemand het best mee geholpen is. We begeleiden mensen naar een schuldhulpverleningstraject en houden uiteraard contact. 

Verschillende organisaties verwijzen cliënten naar ons door, zoals welzijnsorganisaties, gemeenten, woonbegeleiding, maatschappelijk werk, hulpverlening, verslavingszorg.

We verzorgen alle wettelijke vormen van financieel beheer en goede zorg, zoals bewindvoering (financieel), curatele (financieel en zorg) en mentorschap (zorg). Ook als er sprake is van een schuldregeling volgens de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), kunt u naar ons doorverwijzen.
Neem contact met ons op voor het doorverwijzen van mensen met problematische schulden.